Margot Ruis

Komunikuje s bytostmi přírody a zprostředkovává nám zkušenosti na přednáškách i v knížkách.

Margot Ruis patří k těm nemnohým lidem, kteří mohou vidět přírodní bytosti a hovořit s nimi. Obrací se k nim s láskou a pochopením a díky tomu může pronikat do jemného světa, který prozařuje stromy, louku, potok, les, zahradu i hory.