Masaru Emoto

Masaru Emoto byl japonský autor znám svým tvrzením, podle kterého když jsou lidské myšlenky nasměrovány na vodu před tím než je zmrazená, fotografie výsledných ledových krystalů budou buď krásně nebo odporné v závislosti na tom, zda myšlenky byly pozitivní nebo negativní.
Wikipedie.

Samotná slova ve skutečnosti vyzařují jedinečnou vibraci, kterou voda cítí. Když je vodě ukázáno psané slovo, přijímá jej jako vibraci a vyjadřuje zprávu v konkrétní podobě, jako je vizuální kód pro vyjadřování slov. Voda vystavená slovům „Děkuji“ vytvořila nádherné geometrické krystaly, bez ohledu na jazyk. Ale voda vystavená „... ty blázne“ a další ponižující slova vedla k zjevně rozbitým a deformovaným krystalům. Když se vytvoří kompletní geometrický krystal, voda je v souladu s přírodou a jevy, kterým říkáme život. Slova, vděčnost a láska, tvoří základní principy přírodních zákonů a fenoménu života.