Brad Lancaster

Brad Stewart Lancaster je odborníkem v oblasti sběru dešťové vody a hospodaření s vodou . Je také učitelem permakultury , designérem, konzultantem a spoluzakladatelem neziskové organizace Desert Harvesters.
Wikipedie.

Toto video je o víceúčelovém používání původních rostlin, které se samy vysévají, klíčí a prospívají tam, kde jsme zasadili déšť. U těchto sazenic obvykle není nutné doplňkové zavlažování (výjimka může být v období sucha).