Jan Hnízdil

Jan Hnízdil je známý český celostní a rehabilitační lékař, jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny a také autor a spoluautor celostně-medicínsky zaměřených odborných a popularizačních knih.
Webové stránky.

Je tu další rozhovor, pro jehož poslech bude dobré odhodit předsudky. Jan Hnízdil je lékař celostní medicíny. Vystudoval lékařství, získal dvě atestace - a z nádherně rozjeté kariéry úspěšného lékaře přesedlal na celostní pojetí léčby. Tento rozhovor je o tom, co si pod slovem „celostní" představit, je o tom, jak přistupovat k chorobám i k vlastnímu životu.