Suzanne Geissmann

Suzanne je poslem naděje. Ona se specializuje na sdílení The Awakened Way: cesta k životu vědomě propojeného a božsky vedeného života.
Webové stránky.
Youtube kanál.

V tomto hlubokém sezení se Suzanne představila Sanaya jako nejvyšší ztělesnění Kristova vědomí a soucitu a milosrdenství. Hovořili o Jednotě, posunu vědomí, rovnováze ženského a mužského pohlaví, soucitu a lásky.